Äntligen Trivseldans igen!

NU är det äntligen dags att få dansa med varandra igen!

Önskan är stor från dansintresserade att få en återkommande danskväll även i dem norra länsdelarna av Dalarna.
Mora dansklubb bjuder upp till dans på tisdagar från vecka 42.
Se information. Socialdans är danstillställningar där det grundläggande syftet är att deltagarna roar sig tillsammans, genom att ”dansa socialt”. (Att dansa socialt står i motsats till att tävla i dans, men också till dansuppvisningar och danstävlingsträning.)
Vanligtvis används begreppet om förda pardanser, såsom bugg och även fox som Vi nu tillämpar under våra kvällar.

När det är socialdans så är det viktigt med en lättsam atmosfär. Ambitionen är hög och Vi vill att Du skall kunna känna Dig trygg och avslappnad. Här ska ingen dömas!
Här ska människor få vara just det. Vi är alla olika men här är alla lika, alla är här av samma anledning. Med andra ord, oavsett om du är förare (styr dansen) eller följare (blir styrd) kan du deltaga oavsett nivå på din dans. Alltså alla är välkomna här precis som var och en är.

Gammal som ung, ny som erfaren inom dans. Medlem eller inte. Vi vill och önskar att det ska vara trivsamt under danstillfället och hela kvällen så Vi har sedan tidigare börjat kalla vår socialdans i Mora dansklubb för Trivseldans. ”Trivseldans är närmast gränslöst.

Det är bara upptäckt, upptäckt och upptäckt!” Kunskaperna som utvecklats i dansen kan även vara värdefulla färdigheter som du kan tillämpa på alla platser. Förtroendet du får genom insatser i dansen hjälper till att bygga sociala färdigheter och effekter genom samhörighet, öka självkänslan och förmåga att kommunicera väl i grupp.

Att se någon dansa ger ökad empatisk förmåga. Både den som för och den som följer i pardans måste tolka partners signaler, vilket kräver både uppmärksamhet, intelligens och beslutsfattande. Dessa färdigheter byggs upp genom att ta del i dans som kan leda till många olika karriärvägar, att ta det första steget kan vara det svåraste. Anledningar till varför Du bör dansa: – Det håller både kroppen och hjärnan aktiv och det är bra för alla åldrar.

Minskar risken för demens. Förbättrar minnet. Ökar inlärningsförmågan.
– Du förbättrar din styrka, din flexibilitet som leder till att du håller dig friskare. Lindrar smärta.
– Du får träffa nya människor som du inte hade träffat om du inte började med dans. Ökar förmågan att sätta ord på dina och andras känslor.
– Du lär också känna din kropp bättre som leder till att du får en bättre kroppshållning och balans. Bättre rörlighet.
– Dans kan bidra till att du minskar din stress, eftersom det vardagliga kan vara en stressfaktor. Ökar koncentrationen.
– Du får nya möjligheter och ny kunskap som du kan ha användning för i karriären. Ökar förmågan att skilja på egna och andras känslor.
– Du kan få en bättre självkänsla genom att börja dansa och att man klarar av nya svårigheter. Dämpar ångest. Ökar livsenergin.
– Du kan få uttrycka din kreativitet och utöka den, få ta fram sin personlighet med hjälp av dansen. Stimulerar kroppens lugn-och-ro-hormon.
– Sedan är det fantastiskt roligt med dans och det gör att du kan hålla dig frisk eftersom det dessutom är en bra motion för kropp och själ samtidigt som du får njuta av att dansa.