Alkohol & drogpolicy

Home / Alkohol & drogpolicy

Mora Dansklubb är en ideell förening där ledare och styrelsemedlemmar andas och lever för dans och undervisning. Vi som förening finns här för att undervisa er i dans och en känsla för ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur. Ledarna för klubben ska vara ett föredöme för våra barn och vuxna och det är därför viktigt hur vi agerar och uppträder när vi representerar våran förening.

Syftet med denna policy är att skapa riktlinjer för ledare och aktiva inom föreningen för att kunna känna en trygghet i vår verkan mot alkohol och droger.

Vi har sammanställt våra regler kring alkohol och droger för gemensamma regler för styrelse, ledare samt medlemmar för Mora Dansklubb.

Alkohol

  • Bruk av alkohol får ej förekomma i samband med någon av våra verksamheter.
  • Det är inte tillåtet för förtroendevalda att uppträda alkoholpåverkad i kläder med föreningens logga.
  • Det är ej tillåtet att medverka i någon av vår verksamhet i onyktert tillstånd.

Droger

  • All bruk och hantering av droger, som enligt svensk lag är förbjuden, är förbjuden inom föreningen.
  • Det är ej tillåtet att medverka i någon av våra verksamheter om man tagit droger.

Konsekvenser vid misstanke om att en ledare inte lever upp till ovanstående ska:

– Enskilt samtal hållas

– Erbjuda hjälp och stöd om missbruksproblem misstänks

– Ledaren stängas av om denne vid upprepade tillfällen bryter mot policyn.

– Ledaren avisas från aktuella aktivitetstillfället.

Konsekvenser vid misstanke om deltagare av kurs inte lever upp till ovanstående ska:

  • Enskilt samtal hållas.
  • Förälder kontaktas om deltagare är minderårig.
  • Personer som är synbart påverkade av något som kan misstänkas vara alkohol eller droger skall avvisas från det aktuella aktivitetstillfället, vid upprepade händelser av den här typen kan personen stängas av från den aktuella aktiviteten eller flera olika typer av aktiviteter i klubben.

Alla medlemmar och övriga med funktionsuppdrag skall vara bekanta med Mora Dansklubbs alkohol och drogpolicy. Information om policyn finns att läsa på anslagstavlan i klubben samt på vår hemsida.